Новият Колос

Translated into Bulgarian by Stiliana Milkova

As a translator, I am always an immigrant, always in exile. I travel between linguistic shores, I negotiate cultural landscapes, I face – and embrace – the unknown. My identity exceeds a single national territory or idiom, and instead lingers on the threshold between the languages I inhabit – Bulgarian, English, Italian. The history of human thought is the history of movement – the migration of ideas and minds across literal and symbolic boundaries, the flight from oppression, the recognition of otherness. The same can be said of translation as a practice of acceptance and mobility. This is where I locate myself as an immigrant, migrant, translator.

Stiliana Milkova is a scholar, writer, and literary translator who grew up in Bulgaria. She teaches Comparative Literature at Oberlin College and edits the online journal Reading in Translation

Не дръзкият гигант със древногръцка слава   
от бряг до бряг разкрачил войнствени нозе;   
пред портите окъпани от залез и море ще спре   
със огнен факел във ръце–могъществена, права  
светкавиците овладяла, тя името си разгласява:  
Майка на Изгнаници. С десница като фар зове,  
цял свят приютява, и поглед мек ще разпростре     
над мостовете от ефир на двата огледални града.  
“Задръжте, вехти царства, славния разкош,” извиква тя 
със устни неми, “На мене дайте уморени, бедни,  
потъпканите бежанци жадуващи за свобода,  
окаяната сган от бреговете ви безредни.  
Пратете тях, бездомни, корабокрушенци,  
светилник аз издигам над златната врата!”

Back