Search

Pa menm jan ak moun wo yo ki soti nan peyi Lagrès la ki rize,
Avèk kat pat pa li a atè nan kat kwen latè a;
Isit nan pòtay lanmè sa a ki benyen nan kouche solèy la pral kanpe
Yon fanm vanyan ak yon tèt gridap, dife li
Ap minote loraj la, e non li se
Manman moun ki pa nan peyi yo ankò. Nan men li ap soti yon siyal limyè
K ap swete tout moun byenvini; je dous pa l ap komande
Pò-pon-anlè de vil sa yo ki kadre.
“Kenbe, tè zanzèt yo, istwa nou yo!” l ap kriye
Ak lèv li yo ki pa fè bri. “Ban mwen moun pa ou ki fatige, moun pa ou ki pov,
Moun pa ou k ap pliye sou yo menm pandan y ap tann pou yo ka respire libète a,
Vagabon yo ki pa vle bò lanmè a ki chaje moun.
Voye moun ki pa gen kay, sa yo ki te jete sou mwen nan yon loray,
M a leve tèt gridap mwen bò kote pòt an lò a!”