Search

WEBSITE SEARCH

To search our database catalog and museum collection see "Collections." 

Pa menm jan ak moun wo yo ki soti nan peyi Lagrès la ki rize,
Avèk kat pat pa li a atè nan kat kwen latè a;
Isit nan pòtay lanmè sa a ki benyen nan kouche solèy la pral kanpe
Yon fanm vanyan ak yon tèt gridap, dife li
Ap minote loraj la, e non li se
Manman moun ki pa nan peyi yo ankò. Nan men li ap soti yon siyal limyè
K ap swete tout moun byenvini; je dous pa l ap komande
Pò-pon-anlè de vil sa yo ki kadre.
“Kenbe, tè zanzèt yo, istwa nou yo!” l ap kriye
Ak lèv li yo ki pa fè bri. “Ban mwen moun pa ou ki fatige, moun pa ou ki pov,
Moun pa ou k ap pliye sou yo menm pandan y ap tann pou yo ka respire libète a,
Vagabon yo ki pa vle bò lanmè a ki chaje moun.
Voye moun ki pa gen kay, sa yo ki te jete sou mwen nan yon loray,
M a leve tèt gridap mwen bò kote pòt an lò a!”