Search

Nej, inte den grekiske muskelmannen,
den mytiske Kolossen som stod bredbent
med en fot på var sida om inloppet.
Här i vår solnedgångshamn väster om oceanen
ska en kraftfull kvinna stå med en fackla
vars eld är den fängslade blixten. Hennes namn är
Alla flyktingars Mor, och från hennes lyfta hand
lyser ett »Välkommen!« mot hela jorden. Hennes
milda ögon betraktar staden och vattnet.
»Behåll din unkna prakt!« ropar hon tyst till den
gamla världen. »Ge mig dina trötta, dina fattiga,
dina hopkurade folkmassor som längtar efter frihet,
de stackars människospillror som samlats vid din kust.
Sänd dessa hemlösa, stormdrivna till mig!
Jag höjer min lampa bredvid den gyllene dörren. «