Nový Kolos

Translated into Czech by Stephan Delbos

I was born and raised in Plymouth, Massachusetts—America’s hometown. I moved to Prague, the Czech Republic in 2005. The city has changed my life and now I am raising two boys here with my wife, who is also American. Recently I saw an exhibition of photos of the Velvet Revolution protests in Prague in 1989 that brought an end to Czechoslovak communism. One of the protest signs read: “Chceme volně dýchat,” meaning “we want to breathe freely.” Those masses that Lazarus describes in her poem are perhaps more universal and unfortunately more timeless than she realized.

Stephan Delbos is a writer living in Prague. His co-translation of Czech poet Vítězslav Nezval’s The Absolute Gravedigger (Twisted Spoon Press, 2016), won the PEN/Heim Translation Grant. Book publications include In Memory of Fire (Cape Cod Poetry Review, 2016), and Light Reading (BlazeVOX, 2019). He is a founding editor of www.bodyliterature.com.

Ne jako drzý obr řecké slávy,
S dobyvačnými končetinami obkročmo mezi zeměmi;
Zde u našich mořem umytých bran za soumraku bude stát
Mocná žena s pochodní, jejíž plamen
Je uvězněný blesk, a její jméno
Matka vyhnanců. Z její ruky, která je majákem,
Svítí přijetí do celého světa; její jemné oči řídí
Přístav, jenž je přemostěn vzduchem a orámován dvěma městy.
“Uchovejte si slavnou pompu, starověké země!” volá
S tichými rty. “Dejte mi své znavené, chudé,
Schoulené masy, které touží volně dýchat,
Ubohé odmítnuté z vašich přeplněného pobřeží.
Pošlete mi je, ty bezdomovce zmítané bouří,
Pozvedám pochodeň a otevírám zlaté dveře!”

Back