NOVÝ KOLOS

Translated into Slovak by Nina Varon

My physical immigration into the U.S. was very easy – I was already married to an American and came to the country with a green card. However, my mental immigration was much more painful: it felt like I had to be reborn; first, in quiet isolation with myself, then slowly (e)merging in the society. My conscience needed to expand. I had to get rid of patterns that no longer worked and become more open, less rigid. There are things that I couldn’t let go, like my native language and keeping in touch with my family and friends across the ocean.

Born into a musical family, Nina Varon likes literature that sings to her heart. Her poems appeared in the European literary journals (Tvorba and The Seventh Quarry) and she has published a bilingual poetry collection Poetic Stories (Milanium Press, 2012). She is devoted to the translation of Slovak literature into English.

Nebude ako ten grécky obor trúfalý,
s víťaznými údmi medzi pevninami -
pri našej západnej bráne mora sa vztýči
mocná žena s fakľou, ktorej plamenný

žiar je za mrežami, a menuje sa
Matka vyhnaných. Vatra z jej paže
svet víta jasom, krotkým pohľadom stráži   
prístav a vzduchom preklenuté mestá.

„Svoju mýtickú slávu si ponechajte, dávne kraje!”
mlčanlivými perami volá. „Dajte mi vaše znavené,
úbohé, schúlené masy, ktoré chcú dýchať slobodne,

tých biednych zatratencov z vašich oplývajúcich brehov.
Pošlite mi tých, čo domova nemajú, búrka nech ich
ku mne vrhne, pri zlatej bráne posvietim im lampou!“

Back